Daar wordt u blij van!

• Niet goed, geld terug • Bezorgd binnen 2 dagen • Gratis verzending vanaf € 35,- 

Uw winkelmandje is nog leeg
0 items
Bestellen
7633foto_homepage3.jpg
foto_homepage2.jpg
foto_homepage1.jpg

Wij doen er alles aan om je via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan je verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden.

Voor retourneren gelden enkele voorwaarden:

Wettelijke garantie

- Op alle artikelen van Tante Pollie is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Gratis retourneren via het antwoordnummer PostNL
Adresseer de zending conform instructies in de e-mail, welke je ontvangt na aanmelding van je retour en bied de zending z.s.m. aan bij een postkantoor of servicepunt van PostNL. Bij de afgifte ontvang je een verzendbewijs met daarop een barcode; bewaar dit verzendbewijs totdat je retour door ons verwerkt is.

Zoek een PostNL Postkantoor bij jou in de buurt:

Indien je de retourzending bij verzending met PostNL niet (voldoende) frankeert, zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Het betreft dan de administratiekosten à € 4,95 én de kosten welke ons door PostNL in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Dit betekent dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen.
- Retourzendingen, welke buiten de retourtermijn aangeboden worden bij PostNL.of via de reguliere post te laat verzonden worden (datum poststempel is bindend), zullen niet gecrediteerd worden. Deze worden op kosten van Tante Pollie aan u geretourneerd. Mocht er zich een situatie voordoen waarin je voorziet dat er problemen zouden kunnen ontstaan, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice voor het vinden van een oplossing.

Verwerking van je retourzending
Zowel de aanmelding als de ontvangst van je retour wordt door ons per e-mail bevestigd. Het bedrag van de retouren wordt gecrediteerd. Indien je gehele bestelling retour komt, wordt het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan je gecrediteerd.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waaropu of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnig verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurdt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dan verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen van te stellen. Je

Klachten

Heb je een klacht over een artikel, onze dienstverlening of over (de bezorging van) je bestelling?
Voor het aanmelden van een klacht (of deffect) geldt een andere procedure dan voor retourneren van artikelen.Wij verzoeken je om de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek, aan ons kenbaar te maken. Dit kan telefonisch (elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur, +31 (0)6-41810979) of per e-mail (info@tantepollie.nl). In geval van een klacht/geschil kan men ook terecht bij http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

We reageren zo spoedig mogelijk inhoudelijk op je klacht en en willen dit probleem zo snel mogelijk oplossen samen met jou. Indien je de klacht per e-mail aan ons kenbaar maakt, verzoeken wij je ordernummer en telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met je op kunnen nemen. We hanteren een maximum reactietermijn van 7 dagen. Mochten wij onverhoopt gezamenlijk de klacht niet kunnen oplossen dan kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.sgc.nl